Stemmen voor vrede

STEMMEN VOOR VREDE is een scholenproject georganiseerd door Festival van Vlaanderen-Mechelen & Casco Phil, met de steun van de Stad Mechelen en i.s.m. Koor&Stem. De scholen kregen in november en december wekelijks bezoek van professionele zangcoaches Sien De Smet & Tom Johnson. De kinderen kregen enkele basis knepen en stemtechnieken aangeleerd, die ervoor zorgden dat dit unieke concert harmonieus zou verlopen.

Met de hulp van het professionele kamerorkest Casco Phil — toverden ze op dinsdag 15 december de Sint-Rombouts kathedraal even om tot een stukje hemel op aarde. Na het concert kon men buiten genieten van een drankje of hapje ten voordele van Asiel & Migratie Mechelen.

Kunstenparcours Tipping po!nt in beeld

Het klimaatkunstenparcours Tipping po!nt UGent heeft haar deuren gesloten maar de klimaattop in Parijs duurt nog tot 11 december. Laat ons met de kunstenaars van tipping po!nt hopen op heel wat klimaatinspanningen.

Voor meer info over tipping po!nt zie deze blog
https://kunstpoort.com/2015/11/28/kunst-vraagt-aandacht-voor-de-klimaatopwarming/

Enkele kunstwerken van tipping po!nt in beeld

‘Zee!’ door Mia Reynaert
Mia Reynaert bij de opbouw van de tentoonstelling
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/zee

‘De Walvisrevolutie’ door Tom Veillaird
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/de-walvisrevolutie

‘Zaden & vruchten in beeld’ door Kathleen Ramboer
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/zaden-vruchten-beeld

‘OH!zon’ door Ann Van Daele
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/ohzon

IMG_8534blog

‘Green-O2-Nomic’ mosgraffiti door MariPol
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/green-o2-nomic

‘De krijtlijn’ door Esbergsson
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/de-krijtlijn

‘Belgian Waters in the desert’ door Willy Cauwelier
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/belgian-waters-desert

‘Airfoil’ door tBEDRIJF
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/airfoil

IMG_8539blog

‘Feest’ door Transitie UGent
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/feest

foto’s Kathleen Ramboer

Kunst vraagt aandacht voor de klimaatopwarming

tipping po!nt te Genttippingpoint_avatar

Transitie Gent, een denktank van de Universiteit Gent wil zoveel mogelijk mensen, niet alleen studenten maar de ganse bevolking, warm maken voor de klimaatproblematiek.
Riet Vandevelde milieucoördinator van UGent ligt aan de basis van tipping po!nt. Door het organiseren van een klimaatkunstenparcours tipping po!nt daagt UGent jong en oud uit na te denken over een duurzame toekomst. Hopelijk slagen ze in hun opzet want veel professionele en meestal niet-professionele kunstenaars hebben hun beste voetje (hand) voorgezet om de gebouwen en gevels van UGent te voorzien van kunstwerken.
Meer info over het parcours en plan kan je vinden op de site http://tippingpoint.ugent.be/nl/klimaatparcours
Het parcours, vooral in het centrum van Gent, loopt van 23 november tot 3 december 2015.
Om de actie nog meer draagkracht te verlenen hebben bekende personen uit verschillende sectoren het meter- of peterschap over een kunstwerk aanvaard zoals Minister President Geert Bourgeois, VRT-weerman Frank Deboosere, Ereburgemeester van Gent Frank Beke, voorzitter Democratie 2000 Eric Goeman, ex-President van de Europese Raad Herman Van Rompuy en nog vele andere.

Graag belicht ik hier enkele kunstwerken.

‘Belgian Waters in the desert’
van Willy Cauwelier

locatie Campus Coupure / Coupure Links 653 / foyer Blok E
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Peter van dit werk: VRT weerman Frank Deboosere

IMG_8436bloga

IMG_8429ablog

 

Willy Cauwelier over zijn werk:
“Water is een voorwaarde voor leven! De bekommernis voor zuiver water en de kwaliteit van het water van onze Belgische waterlopen vormt het uitgangspunt voor dit werk. Het is geconcipieerd als de erfenis die we meegeven aan onze kinderen. Het zandtapijt verwijst naar de gevolgen van de desertificatie van onze planeet Aarde.”
Willy Cauwelier is in het dagelijkse leven ontwerper en uitvoerder van meubelen en designobjecten. Voor tipping po!nt plaatste Willy Cauwelier zijn installatie van 1992 Belgian Waters letterlijk en figuurlijk in een nieuwe context.
Het is niet alleen een universeel kunstwerk maar ook een installatie van betekenis voor verschillende generaties Cauwelier. De pa van Willy legde de Belgische waterwegen op kaart vast. Willy schepte met zijn zoon Ben water uit verschillende Belgische waterlopen en bewaart die nu voor de toekomst in glazen flesjes. Het door Willy ontworpen fietsje voor zijn dochter die bij het ontstaan van het kunstwerk 2 jaar was trekt het water voort.

IMG_8444ablog
Vandaag is the tipping point aangebroken om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst ook over zuiver water beschikken. Het kunstwerk Belgian Waters in the desert van Willy Cauwelier had in 1992 iets profetisch maar drukt nu onze neus op een harde werkelijkheid.
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/belgian-waters-desert
persoonlijke site http://www.lachose.be/

‘OH!zon’ van Ann Van Daele

locatie: De Brug / St.-Pietersnieuwstraat 45 / inkom
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00

Peter van dit werk: Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000

IMG_8464ablog

Eric Goeman over het werk van Ann Vandaele
“Zoals de kanarie in vroegere tijden de mijnwerkers moest waarschuwen voor naderend onheil onder de grond, zoals gebrek aan zuurstof, gebruikt Ann Van Daele de kanarie om de burgers en de publieke opinie te waarschuwen voor het verstikkende effect van de klimaatverandering. De kanarie wijst ook op de hoogdringendheid om actief zowel politiek als sociaal te reageren om het onheil af te wenden.”

Ann Van Daele studeerde aan de Rijksnormaalschool K. L. Ledeganck en het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs. Tegenwoordig is ze werkzaam aan UGent.

Het werk van Ann is niet echt een lief tafereeltje met 2 kanaries maar een expressief kunstwerk dat iedereen aanspoort te reflecteren over de toekomst. Haar kanaries zenden een noodsignaal uit: als de mens de natuur verder verstoort en de klimaatopwarming doorzet zal het ondanks onze vergevorderde medische kennis onhaalbaar zijn vitaal ouder te worden.

IMG_8516blog

 

http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/ohzon

 

‘Zee!’ van Mia Reynaert

Locatie: Complex Ledeganck / K.L. Ledeganckstraat 35 / foyer McLeod / verdieping -1
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Peter van dit werk: Frank Beke, Ereburgemeester van Gent

IMG_8342ablog

 

“Wat de zee met de mens doet / zee geeft en neemt / wat de mens met de zee doet / belang van water / opwarming van de aarde / stijging van de zeespiegel / biodiversiteit / pollutie / …”

IMG_8317ablog

Mia Reynaert is juriste en criminologe van opleiding maar heeft vooral heel veel liefde voor de zee en de kunst. Deze twee zaken deden haar enthousiast ja knikken op de vraag of ze wilde deelnemen aan tipping po!nt.

IMG_8343ablog

Haar installatie hoeft niet veel uitleg en spreekt voor zich. Mia ontpopte zich maanden terug als strandjutter en verzamelde aan het strand van Koksijde vele fragiele schatten van de zee. Bezoekers van tipping po!nt zijn verrast dat zo veel moois aanspoelt aan onze Belgische kust. Bij al dat strandjutten vond Mia Reynaert jammer genoeg ook onnoemelijke troep afkomstig van de mens die deze planeet bewoont. Peter van dit kunstwerk Frank Beke stelt zich de vraag: “Waarom doen we dan zo weinig om de zee, uiteindelijk de bron van alle leven, te vrijwaren?”
Mia’s slogan Change the mind – Mind the change is razend actueel.

http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/zee

Dit zijn slechts drie voorbeelden van bevlogen kunstenaars die zich zorgen maken om de klimaat opwarming. Nog tientallen andere kunstenaars verleenden hun medewerking om van tipping po!nt een succes te maken. Naast kunst zijn er ook tal van andere activiteiten en acties zoals Open lessen, Performances, dagelijks een Last Post voor het klimaat…..

Hopelijk slaagt UGent in haar opzet zo veel mogelijk mensen mee te nemen in haar duurzaamheidsverhaal.

http://tippingpoint.ugent.be/nl

tekst en foto Kathleen Ramboer

On The Roof dansfestival: samenwerkingen aangaan tussen artiesten

Een bijenkorf’. Zinnema ziet eruit als een bijenkorf. Mensen komen binnen en buiten. De foyer beneden is propvol. Op het klein podium in de hoek wordt hip-hop gedanst. Een stroom gaat naar achter, een stroom gaat naar boven.

De koningin van de bijenkorf vandaag is de Dans. In elke vorm. Een festival maar een festival met alle vormen van dansHet is geen chaos. Aan de ingang krijg men het programma met aan één kant alle evenementen van de dag en aan de andere kant een uitleg over de mensen die aan de evenementen deelnemen. Helemaal overzichtelijk.

De organisatie achter het festival is On The Roof. Jan Wallyn van On The Roof: “ On The Roof vzw is geboren uit een uit de hand gelopen vriendenkring. Wat ooit begon als een schooloptreden in de middelbare school (Karel Buls, Laken), eindigde in een heuse organisatie”.

Maar wel heel efficiënt!

Workshops en Voorstellingen (Performance genoemd) volgen elkaar op. Jan Wallyn: “Uiteenlopende genres worden in elkaars buurt (zowel tijd als ruimte) geprogrammeerd om ontmoetingen te stimuleren. In principe is alles zo geprogrammeerd op basis van verschillende profielen van bezoekers die we tijdens onze eerste editie reeds hebben kunnen werven. Zo was er een volledig hedendaags en urban traject verspreid doorheen het verloop van de dag. Mensen konden zich na een workshop of toonmoment verdiepen in een volgende activiteit die in dezelfde lijn lag, of konden naadloos aansluiten bij iets wat hen meer uit hun comfort zone trok.

Een indruk van de workshops:

Jan Wallyn: “Waar het kan, worden er samenwerkingen aangegaan tussen artiesten: zo bereidde hedendaagse choreograaf Ugo Dehaes samen met urban choreograaf Kalila Hermant een contempo meets hiphop workshop voor. Maar ook poppin’ & lockin’ werd in een workshop gegoten samen met modern. Bij de performances gingen enkele artiesten op zoek naar hoe ze urban met cabaret konden combineren. B-boy Kiske ging dan weer kijken hoe hij zijn breakdance skills kon toepassen op hedendaagse improvisatietechnieken.

“Ca va, Gaat het goed?” schreeuwt Emilie Harnie van FM Brussel. Het publiek antwoordt matig. Ze herhaalt het een beetje luider, dan schreeuwt het publiek terug, het verandert in een supportersploeg. Dit is ook zo voor de Performance, heel verschillende groepen en dansgenres. Hier een indruk:

En nu de uitdaging. Nice Meeting You. Jan Wallyn: “het is een festival exclusieve voorstelling die gemaakt werd door 8 dansers die elkaar niet kennen en met de meest diverse dansachtergrond. In 12 uur tijd steken zij een voorstelling in elkaar die al hun stijlen en achtergronden verzoent tot een volgende generatie dans.”

Jan Wallyn: “Het is belangrijk om enerzijds verschillende dansgenres te verrijken door de verschillende technieken en benaderingen met elkaar in contact te laten komen, maar anderzijds is het ook van essentieel belang om de niet-professionele kunstenaar zijn netwerk te vergroten. Kunstenaars hebben elkaar nodig om te inspireren en te helpen. Ontmoeting is daarbij de eerste stap.”

Geslaagd!

In de nachtelijke sfeer van Anderlecht trekken de dansers, met hun koffer en het geratel van wieltjes op de stenen, naar nieuwe avonturen vol inspiratie en uitdagingen.

Hier een paar links:

http://www.ontheroof.be

http://www.zinnema.be/events/on-the-roof-dansfestival-2/

www.facebook.com/ontheroofvzw

 

Tekst en foto’s Eric Rottée

Redactie (en laatste hoofdstuk eigenlijk) Ivan Bernage

Smart To Sing : Over de Brug Naar de Actieve Kunst

bridge vers 2

De kinderen spelen voetbal met hun playstation op de televisie in het salon. Het is vrijdagavond. Een beetje verder op de weg naar de open keuken  staan een twintigtal volwassenen met een glas in de hand. Lydwine is de gastvrouw. Het is een mix van kennismaking en weerzien, zoals bij elke gewone receptie.

aperitif

2 uren

Het is geen gewone avond, er is een workshop  gepland. Een koorworkshop. In een koor zingen is hip op dit moment. De organisatie lijkt op die van de plastiekdoos-avonden. Lydwine heeft mensen van haar vriendennetwerk. uitgenodigd. Franstaligen en Nederlandstaligen. Lydwine is een brug tussen de twee culturen. Er is wel een verschil met een workshop, de mensen zijn actief en ze delen. Het doel is de mensen aan te moedigen om te zingen. in twee uur. Zoals Christophe en Lidwine.

DSCF1017 reworked 3

Popkoor geen popcorn

Het doel van Krista en Nathalie met Smart to Sing is de mensen zingen bij te brengen, volgens hun mogelijkheden en hen zo plezier te bezorgen. De workshop is een soort appetizer. Er wordt een heel traject vanaf november georganiseerd. Het eindigt eind februari met een grote voorstelling in het Dilbeeks cultuurcentrum De Westrand. Dit jaar met de aanwezigheid van Belle Perez. Vanavond staan twee liedjes op het menu: “If you needed me” van Townes van Zandt en Happy van Pharell Williams. In Vlaanderen is het eerste liedje door de film ’The Broken Circle Breakdown” opnieuw actueel geworden. Happy is een hit van vorig jaar. Kwalitatieve songs kunnen ze genoemd worden.

StarterAanmoedigen

Het is tijd om te beginnen, Lydwine nodigt de mensen uit om  zich in het salon te verzamelen, terwijl Krista, de koordirigente en lerares van de avond, de liedjesbladen en de muziekinstallatie klaar zet. Iedereen plaatst zich een beetje willekeurig aan de rand van de ruimte, niet in het centrum. Krista legt uit hoe de avond zal verlopen: twee liedjes, driestemmig. Ze zingt een eerste keer en dan start de eerste poging samen. Na een paar keer stelt Krista voor dat de zangers en de zangeressen zich volgens hun stem hergroeperen. Ze corrigeert de zang van een paar deelnemers. Vooral vraagt ze dat iedereen zich bij het zingen vrij voelt, weg met elke belemmering. Er wordt herhaald tot de deelnemers het gevoel krijgen dat het juist klinkt. Bij een mix van beginners en ervaren zangers is afstemmen heel belangrijk.

guru

Guru

Na de pauze wordt met het tweede liedje begonnen. Dit keer neemt de gastvrouw de rol van de eerste zangeres over. Krista blijft dirigeren. Geslaagd. De sfeer verandert. De deelnemers komen dichter bijeen. Er is meer dynamiek met Happy, meer ritme. Om de mensen nog dichter bij elkaar te brengen gaat Krista half dirigeren, half dansen in het midden van de intussen eng geworden cirkel. Dit verhit de sfeer. Die is niet zover van de trance die in de Afro-Amerikaanse kerken heerst. Lies, die in de pauze aangekomen was, is verkouden en kan niet zingen. Op een bepaald moment gaat ze in het midden van de groep staan terwijl de mensen dichter en dichter bij elkaar komen. Een intens moment van samenhorigheid.

Het resultaat

Op het einde van de workshop wordt opnieuw het eerste liedje gezongen. in een kleine cirkel. Het resultaat laat zich horen.

Afscheid en weerzien

Na het zingen wordt een tijdje gebabbeld. Micheline zegt dat ze enkel in een koor kan zingen. Alleen lukt het niet. Serge en Lieve zeggen duidelijk dat ze veel plezier hadden en dat ze zich zullen inschrijven voor het project. Christophe en Lydwine ook. Nathalie, in de pauze gearriveerd, zegt dat ze de liedjes zal bewerken en voorbereiden om ze voor het koor te kunnen gebruiken. De workshop is geslaagd, een aantal deelnemers hebben voldoende vertrouwen om zich voor het project in te schrijven. De brug naar de actieve kunst is gebouwd, ze hebben er de eerste stappen op gezet. In november zullen ze zeker op de andere oever landen.

Ga kijken naar www.smarttosing.be.

Tekst en Foto’s Eric Rottee

Redactie: Ivan Bernage

DSCF2569 reworked

Tekenfestival THE BIG DRAW zet Leuven aan het tekenen

A line is a dot that went for a walk logobigdraw
Paul Klee

Wat?

Van 7 tot 11 oktober kan iedereen, jong of oud, beginner of geoefend kunstenaar kijken en/of tekenen tijdens één van de vele tekenactiviteiten van The Big Draw. Op vraag van het organiserende en coördinerende KUNSTWERKT slaan een 50tal organisatoren de handen in elkaar en zorgen voor maar liefst 65 uiteenlopende activiteiten. The Big Draw, een wereldwijd tekenfestival, vond zijn ontstaan in Londen. Berlijn, Barcelona, Los Angeles, Chicago en New York volgden. Leuven is naast Gent en Antwerpen de derde Vlaamse stad waar The Big Draw plaats vindt.

De persconferentie

Op woensdag 7 oktober, op een druilerige herfstdag werd The Big Draw voorgesteld in het Cas-co te Leuven. Van het station tot het Cas-co deden vrolijke raamtekeningen van THE BIG WINDOW WALK me eventjes de miezerige regen vergeten.
Schepen van cultuur van de stad Leuven Denise Vandevoort vindt THE BIG DRAW een geschenk voor de stad. Leuven barst van talent en de stad wil al het mogelijke doen om haar kunstenaars te ondersteunen en haar de nodige faciliteiten bezorgen. Het Cas-co de ruimte waar het persmoment plaatsvond opende recent haar deuren en biedt tentoonstellingsmogelijkheden en atelierruimte aan kunstenaars. Tijdens THE BIG DRAW is het Cas-co omgevormd tot een open tekenstudio. Tekenrobotten ontworpen door oa Bram Kerkhofs zie je er aan het werk. www.bram-kerkhofs.be
Zie filmbeelden persmoment van Bert Vannoten ook op deze blog.
In het stemhokje van Troebel Neyntje kan je onrealistisch stemmen. Dit resulteert in een gekke tekening van Bert Lezy. Secretaris Idris Sevenans leidt alles in goede banen. www.bertlezy.be http://troebelneyntje.be/
Zie filmbeelden persmoment van Bert Vannoten ook op deze blog.

Katrien Boogaerts coördinator van KUNSTWERKT en THE BIG DRAW vindt THE BIG DRAW met stip hun grootste project.

Katrien Boogaerts Kunstwerkt Denise Vandevoort Schepen van cultuur stad Leuven
Katrien Boogaerts Denise Vandevoort

KUNSTWERKT bereikt zo het grote publiek, van senioren tot kleuter, van geoefende tot beginnende kunstenaar. www.kunstwerkt.be

Marianne Sneijers van KUNSTWERKT legde de pers het ontstaan uit van THE BIG DRAW. Deze gaat terug tot de 19de eeuw. Peetvader John Ruskin vond fotografie niet voldoende om een onderwerp te bekijken. Bij het tekenen kijkt men veel intensiever dan bij het fotograferen. Tekenen is dé manier om mensen opnieuw te leren zien, denken, uitvinden en actie te ondernemen. Tekenen zorgt voor een ander, klaarder beeld op de wereld, het helpt gedachten beter te ordenen en ze  duidelijker over te brengen.

IMG_7766ablog

Sarah Vierstraete lichtte THE BIG WINDOW WALK toe. Zelf is ze illustratrice en werkt voor Beeld Beeld vzw, een organisatie die de beeldcultuur promoot in het bijzonder de strip. Zij contacteerde studenten, gevestigde waarden, Leuvense kunstenaars en vroegere medewerkers van de Antwerpse BIG DRAW om voor the Big Window Walk een gekke, leuke, toepasselijke tekening te maken op ramen van huizen, winkels, cafés en restaurants. www.beeldbeeld.be http://www.sarahvierstraete.com

THE BIG WINDOW WALK nader bekeken

Meer dan 150 kunstenaars leefden zich uit op ramen van Leuvense huizen, cafés, restaurants en handelszaken. Het centrum van de stad Leuven is omgetoverd tot één groot openlucht expo waarbij je kan kennismaken met creatieve tekenaars. Ik zag er enkele enthousiast aan het werk.

IMG_7716blog   IMG_7826blog

Lander Daniësl was aan het werk in de winkel Anders Getint in de Dietse straat. Hij studeerde illustratie en beeldverhaal aan het Sint-Lucasinstituut te Brussel, doet nu zijn master. Zijn droom is les te geven en tevens ook te werken als illustrator. Voor zijn raamtekening maakte hij een voorontwerp. Een drietal uurtjes vergt het tekenen van het ontwerp op het winkelraam. Info: daniels_lander@hotmail.com

IMG_7848ablogIMG_7842ablog

Verderop waren Ansgar Reul en Maurice Vink aan het werk in Nemo&Co. Een voorontwerp was er niet. Zij lieten zich constant inspireren door de hyperactieve shoppers van de Dietse straat. Ansgar Reul en Maurice Vink laten leuke figuren hun Big Window Walk stappen op de randen van de winkelramen van Nemo&Co. Info: mail@ansgarreul.com

IMG_7865ablogIMG_7861ablog

Ansgar Reul
Ansgar Reul
Maurice Vink
Maurice Vink

Teken je graag, wil je je eerste tekenstapjes zetten, hou je van tekenfilm, bezoek je graag een expo, heb je zin in het ontdekken van nieuwe kunstenaars, dat kan op THE BIG DRAW. Tekenmachines intrigeren je, tekenen bij kaarslicht waarom niet, een biertje drinken en meedoen aan THE BIG BIERKAARTJES DRAW dat kan op THE BIG DRAW en nog zo veel meer. Kom langs en doe mee.
Ook in Leuven wordt THE BIG DRAW één groot succes!

Info
www.thebigdraw.be
www.kunstwerkt.be

tekst en foto Kathleen Ramboer

Big Draw- Persmoment Casco Leuven

Tekenfestival The Big Draw zet Leuven aan het tekenen.

Vanaf 11 oktober slaat Leuven massaal aan het tekenen.
Op vraag van Kunstwerkt zorgen ruim 50 organisaties voor maar
liefst 65 uiteenlopende tekenactiviteiten in de stad.
Leuven is de 3e Belgische stad waar het jaarlijkse internationale
festival plaatsvindt.
Jong en oud, beginner of geoefend tekenaar: iedereen is welkom om
te komen kijken en tekenen tijdens één van de vele activiteiten.

Het onwaarschijnlijke verhaal van de familie De Vis.

Wandeltheater te Aalst op zijn best.

Anton Cogen die samen met Gunnar Callebaut de tekst van het stuk verzorgde en meteen ook instaat voor de regie:  “Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van de legendarische familie De Vis, in Aalst en contreien gekend als “slecht geld”. Het wordt opgevoerd als een klassieke tragedie voor alle tijden. Archetypes van de duistere zijde zorgen voor machtsexploten, geweld, schandaal, erotiek, bizarre humor en sociale confrontatie. Sensatie zonder sentiment. Brandende emoties. 20 jaar geleden was de serie al een succes. Nu komt de muziek erbij, de chansons, de actuele beeldtechniek en een locatie met het allure van een Edgar Allan Poe verhaal.”

Met de verbeurdverklaring van de eigendommen van de abdij van Affligem kon de Aalsterse familie zijn slag slaan. Enkele molens en veel gronden kwamen in hun bezit.
De vierde erfgenaam verkreeg later veel van dat onroerend goed dat verder voor het grootste deel in het bezit kwam van erfgenaam Charles.
Spilfiguren in het stuk zijn deze Charles De Vis en Marie Euphonie en hun acht kinderen.

Op de gronden aan de Brusselsesteenweg van Judokus De Cock, vader van Marie Euphonie bouwde het koppel het kasteel Ten Berg in 1909. Ze kregen vier zonen en vier dochters. Waarschijnlijk werd door elk van hen een soort eed gezworen zodat alle bezittingen in de familie bleven. Niemand van hen is ooit getrouwd. Wettelijke erfgenamen waren er niet. Als iemand stierf ging dat deel naar de broers en zussen die nog leefden. Er is sprake van 240 eigendommen over 150 hectaren van Aalst tot in Frankrijk. Léon als laatste erfgenaam woonde tot zijn dood in 1978 in Ten Berg. Hij had op dat moment alle bezit verzameld. Er werd gezegd dat hij zelfs zijn hemel had gekocht. Meer dan de helft van het bezit ging namelijk naar geestelijke orden.
Het meest schrijnende verhaal is echter dat van dochter Maria die plannen had om te trouwen. Ze bleek in verwachting en heeft haar zoon tot hij opgegroeid was tot jongvolwassene nooit gezien. Ze verdween van het toneel, werd 30 jaar lang opgesloten in verschillende huizen van de familie. Toen ze 71 was werd ze onder erbarmelijke omstandigheden gevonden in kasteel Ten Berg. Die andere zoon Joseph verwekte een kind bij de meid en liet het opnemen in zijn testament. Met een wellicht vervalst document stak de familie daar een stokje voor.

Het stuk begint met de sterfscène van Leon De Vis met als locatie ’t Oud Hospitaal. Nadien vertrekt een stoet met een zestigtal publiekelingen, onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas voor een toneelwandeling door de stad. Het gezelschap houdt halt op plaatsen die ooit  met de familie te maken hebben gehad. Onder andere het station, een deftig herenhuis op het Stationsplein en de kelders van “De graaf van Egmont” doen dienst als locatie voor de speelscènes. De theaterliefhebber is een paar uur onderweg. Er is een wandelgids voorzien in de vorm van het “Dagboek”, vanuit de ik-persoon van een rechtstreekse afstammeling.

De spelers.

De spelers.

Oorspronkelijk ging de productie op 16 mei 2014 in première. 2014, vanwege een sterke band met de eerste wereldoorlog. Wegens het grote succes kwamen er verlengingen in augustus en september. Het is een project van het Aalsterse Volkstheater en vzw het ES-battement, met de steun van de Dienst Cultuur van de stad Aalst. Wegens problemen met de theaterzaal werd het idee opgevat om vanaf mei 2015 de piste van een ambulant theater te kiezen.

Een ‘De Vis’ strip.

coverdevisTer gelegenheid van de voorstelling van deze ambulante versie van het wandeltheateravontuur “De Familie De Vis. Te Voet-en Uit” tijdens de maand mei 2015 en later, rolde er een ‘De Vis’ strip van de pers, verwezenlijkt door Wouter Van Ghyseghem en Ivan Bulté. Een picturaal meesterwerk, dat in uw verzameling niet mag ontbreken. Het is voorzien van een audio-CD met de stemopname van de tekstballonnetjes en de themamuziek van het theaterstuk. Scenario: Anton Cogen en Gunnar Callebaut. Tekst en tekeningen: Ivan Bulthé en Wouter Van Ghijsegem. Het boek bevat ook archief-beeldmateriaal over de familie De Vis. Lezen en luisteren op hetzelfde moment…best aangenaam. Het album heeft een mooie harde kaft en is voor 15 Euro te verkrijgen bij Stripspeciaalzaak Hermelijn, Molenstraat 36, Aalst.

Tekst en foto van de spelers : Robrecht P.O. De Muyter