Kunst vraagt aandacht voor de klimaatopwarming

tipping po!nt te Genttippingpoint_avatar

Transitie Gent, een denktank van de Universiteit Gent wil zoveel mogelijk mensen, niet alleen studenten maar de ganse bevolking, warm maken voor de klimaatproblematiek.
Riet Vandevelde milieucoördinator van UGent ligt aan de basis van tipping po!nt. Door het organiseren van een klimaatkunstenparcours tipping po!nt daagt UGent jong en oud uit na te denken over een duurzame toekomst. Hopelijk slagen ze in hun opzet want veel professionele en meestal niet-professionele kunstenaars hebben hun beste voetje (hand) voorgezet om de gebouwen en gevels van UGent te voorzien van kunstwerken.
Meer info over het parcours en plan kan je vinden op de site http://tippingpoint.ugent.be/nl/klimaatparcours
Het parcours, vooral in het centrum van Gent, loopt van 23 november tot 3 december 2015.
Om de actie nog meer draagkracht te verlenen hebben bekende personen uit verschillende sectoren het meter- of peterschap over een kunstwerk aanvaard zoals Minister President Geert Bourgeois, VRT-weerman Frank Deboosere, Ereburgemeester van Gent Frank Beke, voorzitter Democratie 2000 Eric Goeman, ex-President van de Europese Raad Herman Van Rompuy en nog vele andere.

Graag belicht ik hier enkele kunstwerken.

‘Belgian Waters in the desert’
van Willy Cauwelier

locatie Campus Coupure / Coupure Links 653 / foyer Blok E
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Peter van dit werk: VRT weerman Frank Deboosere

IMG_8436bloga

IMG_8429ablog

 

Willy Cauwelier over zijn werk:
“Water is een voorwaarde voor leven! De bekommernis voor zuiver water en de kwaliteit van het water van onze Belgische waterlopen vormt het uitgangspunt voor dit werk. Het is geconcipieerd als de erfenis die we meegeven aan onze kinderen. Het zandtapijt verwijst naar de gevolgen van de desertificatie van onze planeet Aarde.”
Willy Cauwelier is in het dagelijkse leven ontwerper en uitvoerder van meubelen en designobjecten. Voor tipping po!nt plaatste Willy Cauwelier zijn installatie van 1992 Belgian Waters letterlijk en figuurlijk in een nieuwe context.
Het is niet alleen een universeel kunstwerk maar ook een installatie van betekenis voor verschillende generaties Cauwelier. De pa van Willy legde de Belgische waterwegen op kaart vast. Willy schepte met zijn zoon Ben water uit verschillende Belgische waterlopen en bewaart die nu voor de toekomst in glazen flesjes. Het door Willy ontworpen fietsje voor zijn dochter die bij het ontstaan van het kunstwerk 2 jaar was trekt het water voort.

IMG_8444ablog
Vandaag is the tipping point aangebroken om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst ook over zuiver water beschikken. Het kunstwerk Belgian Waters in the desert van Willy Cauwelier had in 1992 iets profetisch maar drukt nu onze neus op een harde werkelijkheid.
http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/belgian-waters-desert
persoonlijke site http://www.lachose.be/

‘OH!zon’ van Ann Van Daele

locatie: De Brug / St.-Pietersnieuwstraat 45 / inkom
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00

Peter van dit werk: Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000

IMG_8464ablog

Eric Goeman over het werk van Ann Vandaele
“Zoals de kanarie in vroegere tijden de mijnwerkers moest waarschuwen voor naderend onheil onder de grond, zoals gebrek aan zuurstof, gebruikt Ann Van Daele de kanarie om de burgers en de publieke opinie te waarschuwen voor het verstikkende effect van de klimaatverandering. De kanarie wijst ook op de hoogdringendheid om actief zowel politiek als sociaal te reageren om het onheil af te wenden.”

Ann Van Daele studeerde aan de Rijksnormaalschool K. L. Ledeganck en het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs. Tegenwoordig is ze werkzaam aan UGent.

Het werk van Ann is niet echt een lief tafereeltje met 2 kanaries maar een expressief kunstwerk dat iedereen aanspoort te reflecteren over de toekomst. Haar kanaries zenden een noodsignaal uit: als de mens de natuur verder verstoort en de klimaatopwarming doorzet zal het ondanks onze vergevorderde medische kennis onhaalbaar zijn vitaal ouder te worden.

IMG_8516blog

 

http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/ohzon

 

‘Zee!’ van Mia Reynaert

Locatie: Complex Ledeganck / K.L. Ledeganckstraat 35 / foyer McLeod / verdieping -1
23.11.2015 tot 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Peter van dit werk: Frank Beke, Ereburgemeester van Gent

IMG_8342ablog

 

“Wat de zee met de mens doet / zee geeft en neemt / wat de mens met de zee doet / belang van water / opwarming van de aarde / stijging van de zeespiegel / biodiversiteit / pollutie / …”

IMG_8317ablog

Mia Reynaert is juriste en criminologe van opleiding maar heeft vooral heel veel liefde voor de zee en de kunst. Deze twee zaken deden haar enthousiast ja knikken op de vraag of ze wilde deelnemen aan tipping po!nt.

IMG_8343ablog

Haar installatie hoeft niet veel uitleg en spreekt voor zich. Mia ontpopte zich maanden terug als strandjutter en verzamelde aan het strand van Koksijde vele fragiele schatten van de zee. Bezoekers van tipping po!nt zijn verrast dat zo veel moois aanspoelt aan onze Belgische kust. Bij al dat strandjutten vond Mia Reynaert jammer genoeg ook onnoemelijke troep afkomstig van de mens die deze planeet bewoont. Peter van dit kunstwerk Frank Beke stelt zich de vraag: “Waarom doen we dan zo weinig om de zee, uiteindelijk de bron van alle leven, te vrijwaren?”
Mia’s slogan Change the mind – Mind the change is razend actueel.

http://tippingpoint.ugent.be/nl/punt/zee

Dit zijn slechts drie voorbeelden van bevlogen kunstenaars die zich zorgen maken om de klimaat opwarming. Nog tientallen andere kunstenaars verleenden hun medewerking om van tipping po!nt een succes te maken. Naast kunst zijn er ook tal van andere activiteiten en acties zoals Open lessen, Performances, dagelijks een Last Post voor het klimaat…..

Hopelijk slaagt UGent in haar opzet zo veel mogelijk mensen mee te nemen in haar duurzaamheidsverhaal.

http://tippingpoint.ugent.be/nl

tekst en foto Kathleen Ramboer

On The Roof dansfestival: samenwerkingen aangaan tussen artiesten

Een bijenkorf’. Zinnema ziet eruit als een bijenkorf. Mensen komen binnen en buiten. De foyer beneden is propvol. Op het klein podium in de hoek wordt hip-hop gedanst. Een stroom gaat naar achter, een stroom gaat naar boven.

De koningin van de bijenkorf vandaag is de Dans. In elke vorm. Een festival maar een festival met alle vormen van dansHet is geen chaos. Aan de ingang krijg men het programma met aan één kant alle evenementen van de dag en aan de andere kant een uitleg over de mensen die aan de evenementen deelnemen. Helemaal overzichtelijk.

De organisatie achter het festival is On The Roof. Jan Wallyn van On The Roof: “ On The Roof vzw is geboren uit een uit de hand gelopen vriendenkring. Wat ooit begon als een schooloptreden in de middelbare school (Karel Buls, Laken), eindigde in een heuse organisatie”.

Maar wel heel efficiënt!

Workshops en Voorstellingen (Performance genoemd) volgen elkaar op. Jan Wallyn: “Uiteenlopende genres worden in elkaars buurt (zowel tijd als ruimte) geprogrammeerd om ontmoetingen te stimuleren. In principe is alles zo geprogrammeerd op basis van verschillende profielen van bezoekers die we tijdens onze eerste editie reeds hebben kunnen werven. Zo was er een volledig hedendaags en urban traject verspreid doorheen het verloop van de dag. Mensen konden zich na een workshop of toonmoment verdiepen in een volgende activiteit die in dezelfde lijn lag, of konden naadloos aansluiten bij iets wat hen meer uit hun comfort zone trok.

Een indruk van de workshops:

Jan Wallyn: “Waar het kan, worden er samenwerkingen aangegaan tussen artiesten: zo bereidde hedendaagse choreograaf Ugo Dehaes samen met urban choreograaf Kalila Hermant een contempo meets hiphop workshop voor. Maar ook poppin’ & lockin’ werd in een workshop gegoten samen met modern. Bij de performances gingen enkele artiesten op zoek naar hoe ze urban met cabaret konden combineren. B-boy Kiske ging dan weer kijken hoe hij zijn breakdance skills kon toepassen op hedendaagse improvisatietechnieken.

“Ca va, Gaat het goed?” schreeuwt Emilie Harnie van FM Brussel. Het publiek antwoordt matig. Ze herhaalt het een beetje luider, dan schreeuwt het publiek terug, het verandert in een supportersploeg. Dit is ook zo voor de Performance, heel verschillende groepen en dansgenres. Hier een indruk:

En nu de uitdaging. Nice Meeting You. Jan Wallyn: “het is een festival exclusieve voorstelling die gemaakt werd door 8 dansers die elkaar niet kennen en met de meest diverse dansachtergrond. In 12 uur tijd steken zij een voorstelling in elkaar die al hun stijlen en achtergronden verzoent tot een volgende generatie dans.”

Jan Wallyn: “Het is belangrijk om enerzijds verschillende dansgenres te verrijken door de verschillende technieken en benaderingen met elkaar in contact te laten komen, maar anderzijds is het ook van essentieel belang om de niet-professionele kunstenaar zijn netwerk te vergroten. Kunstenaars hebben elkaar nodig om te inspireren en te helpen. Ontmoeting is daarbij de eerste stap.”

Geslaagd!

In de nachtelijke sfeer van Anderlecht trekken de dansers, met hun koffer en het geratel van wieltjes op de stenen, naar nieuwe avonturen vol inspiratie en uitdagingen.

Hier een paar links:

http://www.ontheroof.be

http://www.zinnema.be/events/on-the-roof-dansfestival-2/

www.facebook.com/ontheroofvzw

 

Tekst en foto’s Eric Rottée

Redactie (en laatste hoofdstuk eigenlijk) Ivan Bernage

Smart To Sing : Over de Brug Naar de Actieve Kunst

bridge vers 2

De kinderen spelen voetbal met hun playstation op de televisie in het salon. Het is vrijdagavond. Een beetje verder op de weg naar de open keuken  staan een twintigtal volwassenen met een glas in de hand. Lydwine is de gastvrouw. Het is een mix van kennismaking en weerzien, zoals bij elke gewone receptie.

aperitif

2 uren

Het is geen gewone avond, er is een workshop  gepland. Een koorworkshop. In een koor zingen is hip op dit moment. De organisatie lijkt op die van de plastiekdoos-avonden. Lydwine heeft mensen van haar vriendennetwerk. uitgenodigd. Franstaligen en Nederlandstaligen. Lydwine is een brug tussen de twee culturen. Er is wel een verschil met een workshop, de mensen zijn actief en ze delen. Het doel is de mensen aan te moedigen om te zingen. in twee uur. Zoals Christophe en Lidwine.

DSCF1017 reworked 3

Popkoor geen popcorn

Het doel van Krista en Nathalie met Smart to Sing is de mensen zingen bij te brengen, volgens hun mogelijkheden en hen zo plezier te bezorgen. De workshop is een soort appetizer. Er wordt een heel traject vanaf november georganiseerd. Het eindigt eind februari met een grote voorstelling in het Dilbeeks cultuurcentrum De Westrand. Dit jaar met de aanwezigheid van Belle Perez. Vanavond staan twee liedjes op het menu: “If you needed me” van Townes van Zandt en Happy van Pharell Williams. In Vlaanderen is het eerste liedje door de film ’The Broken Circle Breakdown” opnieuw actueel geworden. Happy is een hit van vorig jaar. Kwalitatieve songs kunnen ze genoemd worden.

StarterAanmoedigen

Het is tijd om te beginnen, Lydwine nodigt de mensen uit om  zich in het salon te verzamelen, terwijl Krista, de koordirigente en lerares van de avond, de liedjesbladen en de muziekinstallatie klaar zet. Iedereen plaatst zich een beetje willekeurig aan de rand van de ruimte, niet in het centrum. Krista legt uit hoe de avond zal verlopen: twee liedjes, driestemmig. Ze zingt een eerste keer en dan start de eerste poging samen. Na een paar keer stelt Krista voor dat de zangers en de zangeressen zich volgens hun stem hergroeperen. Ze corrigeert de zang van een paar deelnemers. Vooral vraagt ze dat iedereen zich bij het zingen vrij voelt, weg met elke belemmering. Er wordt herhaald tot de deelnemers het gevoel krijgen dat het juist klinkt. Bij een mix van beginners en ervaren zangers is afstemmen heel belangrijk.

guru

Guru

Na de pauze wordt met het tweede liedje begonnen. Dit keer neemt de gastvrouw de rol van de eerste zangeres over. Krista blijft dirigeren. Geslaagd. De sfeer verandert. De deelnemers komen dichter bijeen. Er is meer dynamiek met Happy, meer ritme. Om de mensen nog dichter bij elkaar te brengen gaat Krista half dirigeren, half dansen in het midden van de intussen eng geworden cirkel. Dit verhit de sfeer. Die is niet zover van de trance die in de Afro-Amerikaanse kerken heerst. Lies, die in de pauze aangekomen was, is verkouden en kan niet zingen. Op een bepaald moment gaat ze in het midden van de groep staan terwijl de mensen dichter en dichter bij elkaar komen. Een intens moment van samenhorigheid.

Het resultaat

Op het einde van de workshop wordt opnieuw het eerste liedje gezongen. in een kleine cirkel. Het resultaat laat zich horen.

Afscheid en weerzien

Na het zingen wordt een tijdje gebabbeld. Micheline zegt dat ze enkel in een koor kan zingen. Alleen lukt het niet. Serge en Lieve zeggen duidelijk dat ze veel plezier hadden en dat ze zich zullen inschrijven voor het project. Christophe en Lydwine ook. Nathalie, in de pauze gearriveerd, zegt dat ze de liedjes zal bewerken en voorbereiden om ze voor het koor te kunnen gebruiken. De workshop is geslaagd, een aantal deelnemers hebben voldoende vertrouwen om zich voor het project in te schrijven. De brug naar de actieve kunst is gebouwd, ze hebben er de eerste stappen op gezet. In november zullen ze zeker op de andere oever landen.

Ga kijken naar www.smarttosing.be.

Tekst en Foto’s Eric Rottee

Redactie: Ivan Bernage

DSCF2569 reworked